A3 BESPLATNI TEKST

BESPLATNI TEKST – SEO pisanje tekstova

Neophodno je da tekst ima dobre SEO karakteristike. Nije dovoljno da se napiše samo lep tekst za svoju prezentaciju. Test treba imati takve SEO karakteristike da može upasti u TOP 10 rezultata pretraga jer u protivnom Vaš tekst na sajtu praktično da i ne postoji.
Znači tekst treba imati osnovne svoje karakteristike koje treba obavezno da ispuni:

Da bude lako čitljiv osobi (čoveku)

Da bude lako čitljiv pretraživačima

I jedno i drugo je neophodno. Može se dogoditi da tekst bude lako čitljiv pretraživačima a da je za ljude on loše čitljiv (tj. neupotrebljiv), i obrnuto, da se dogodi da tekst bude lako čitljiv ljudima a ljudi ne mogu nikako da ga pronađu jer nije uvršćen u rezultatima pretrage kod osnovnih svetskih pretraživača jer je njima teško čitljiv.
 

Osnovna stvar za pretraživače je kvalitet sadržaja napisanog teksta. Sam pretraživač, na osnovu toga odlučuje da li da pokaže ili da ne prikaže vezu na vašem tekstu u rezultatima pretrage. Ovde ćemo reći, kako je neophodno napisati dobre SEO tekstove (tekstove, kako biste ušli u TOP 20, ili TOP 10 u rezultatima pretrage kod pretraživača).

Potrebno je prvo znati kome je namenjen tekst koji pišemo.

NAMENA TEKSTA (BESPLATNI TEKST)

SEO ispisivanje tekstova, je kao što smo rekli, odavno podeljen na dva osnovna tabora. Jedan tabor je za robote pretraživača, a drugi je pisan za ljude. U stvari dobro napisan SEO tekst, se nalazi negde na sredini.

— Izgled teksta kada pišemo za robote

Kada se SEO piše „za robota“, on podrazumeva uključivanje ključnih upita u tekstu….. Zašto je to potrebno? To je neophodno jer će nakon pisanja i objavljivanja članka prvi čitač biti robot za pretraživanje koji pregleda tekst. Njegova jedina svrha je razumeti o čemu se radi u tekstu i kako sam tekst može biti koristan.

Robot automatski izvodi zaključke o temi teksta na osnovu analize prisustva ili odsustva ključnih reči i izraza. Ako na primer napišete članak o vratima i naiđete na „plastična vrata“, „plastika“, „Kvaka za vrata“, tada će se ova stranica (mesto na kome se postavlja tekst) prikazati na zahtev „plastičnia vrata“ ili „kako izabrati kvaku za vrata“. A izrazi kao što su, „metalni prozor“ neće biti prikazan na Vaš zahtev zato što, u samom tekstu nemate ključne reči ove teme.

— Izgled teksta kada pišemo za čoveka

Glavni zadatak pri pisanju tekstova namenjenih čoveku, nije uključivanje više ključnih reči, već pružanje korisnih objašnjenja i informacija posetiocu datog članka ili teksta. Prikupljena pitanja za pretragu se tu analiziraju posebno i na osnovu njih se izvode zaključci o tome šta je zanimljivo Vašoj ciljnoj publici.

PISANJE TEKSTA (Tekst i članak)

Tu postoje dva osnovna koncepta – seo tekst i seo članak. Da li su ovi koncepti pisanja teksta identični ili postoji između njih suštinska razlika?
Napisani  SEO tekstovi – to je ono što se često može naći na stranicama internet prodavnica (opisi odeljka kataloga).
Napisan SEO članak je optimizovani tekst koji je vredan čitaocu. Stvoren je ne za pretraživače, već za korisnike (čoveka). Jedino što leži u prefiksu „seo“ je prisustvo njegovih ključnih reči.
I napisani  SEO tekstovi i napisan SEO članak imaju sličnu tehniku pisanja.

Radni plan za pisanje članka i teksta.
Gde da se započne posao? Vaš prevashodni cilj može biti da članak upadne u TOP-10 rezultata pretrage pretraživača. Osnovni zadatak je: da nam oni kažu kako ispravno nešto uraditi, kako izabrati jedan ili drugi proizvod. Čitalac teksta je potrebno da ima koristi od čitanja i da se ponovo obratiti Vama radi dodatnih informacija (ili da kupi Vaš proizvod u najboljem slučaju, ili da koristi uslugu koju Vi nudite).

Kada ste definisani svoje ciljeve, tada pređite na sledeće korake u formiranju Vašeg teksta:

1. Ključna reč koja se upotrebljava u pretrazi.
2. Proučavanje ključnih reči i njihovo grupisanje.
3. Definicija glavne teme.
4. Čišćenje od nečistoća i otpadaka.
5. Kreiranje izgleda članka.
6. Optimizacija članka (teksta).
7. Verifikacija članka (teksta).

O svakoj od ovih faza – radnog plana za pisanje članka i teksta, sada detaljnije.

A1. (BESPLATNI TEKST) Ključna reč koja se upotrebljava u pretrazi (njena korekcija)

Da biste saznali kojim rečima vaši kupci traže robu ili usluge koje pružate, morate da prikupite i analizirate rezultate pretraživanja. To možete učiniti pomoću usluge Yandex  – (https://wordstat.yandex.ru). ili Google planera ključnih reči (https://ads.google.com/aw/keywordplanner/ideas/).
Kao primer, uzmite upit “Popravka automobila” (za region “Beograd i okolina“). Na izlazu dobijate listu reči koje su pogodne za pretraživač. Svakako iskoristite te reči, jer njih ispisuju oni koji traže taj tip usluge.

A2. (BESPLATNI TEKST) Proučavanje ključnih reči i njihovo grupisanje

U ovoj fazi se primljeni zahtevi (koje kucaju korisnici tih usluga) moraju podeliti u kategorije. To se može učiniti na osnovu razumevanja onoga što ljudi traže:
Na primer ukoliko napišete „popravka automobila“, tu nije jasno da li ljudi žele da se auto doveze kod Vas na popravku ili da oni nauče kako da ga sami poprave. Zato će sam izlaz za pretragu sadržati i članke o popravkama i veze do auto servisa – sve pomešano, na gomili.
Ako ljudi traže na primer pitanje „gde dati automobil na popravku“, onda je ovo izrazito navigaciono pitanje i potpuno je jasno. A odgovor u rezultatima pretrage će biti rezultat – lista najbližih servisa za popravak automobila.
Distribuirajući primljene zahteve u ovim kategorijama, imaćemo predstavu o tome šta je zanimljivo vašoj publici. Ovo vam može biti zanimljiva činjenica, ali videćete da najčešće ljudi dolaze do pretraživača radi dobijanja informacija, a ne o smoj kupovini. To znači da je vreme u našim tekstovima da se fokusiramo na korisnost informacija kako bismo prodali više.

A3. (BESPLATNI TEKST) Definicija glavne teme

Vreme je da identifikujete glavnu temu teksta. Da biste to učinili, izaberite najčeše pitanje za pretragu. U našem slučaju to će biti „popravak automobila“. Glavna tema treba biti izabrana tako da većina onih koji dođu na vašu stranicu može da pronađe odgovor.

Ako smo kao temu našeg članka odabrali na primer „popravak farova“, većina nas jednostavno to ne bi pronašla. Ostale teme koje ste odabrali možete da uključite u titlove članaka ili druge delove vaše veb stranice.

Definisanje teme i grupisanje pitanja deluje naporno, ali stvara strukturu po kojoj će se u budućnosti naći na pretraživačima svi naši napisani tekstovi. Sa strukturom u ruci, ne morate razmišljati o tome šta ste danas napisali. Jednostavno ćete imati set ključnih reči u svojim rukama koji će vam pomoći da razumete sve šta je publici interesantno.

A4. (BESPLATNI TEKST) Čišćenje od nečistoća i otpadaka

Važnost ove faze je da morate da filtrirate semantiku da biste filtrirali nepotrebna upite (na pretraživačima) koje ne nameravate unaprediti. Prvo što treba učiniti je uklanjanje duplikata.

Zatim dolazi odabir ključnih reči koje su relevantne. Izuzeti obavezno iz liste ključnih reči one, koje opisuju usluge koje Vi ne pružate. U našem primeru,  puno su odgovora koji se odnose na popravku raznih mašina za pranje veša i od njih se dolazi do pretraživanja „popravak mašina“. Isključite obavezno ove zahteve sa liste.

Odstranite ključne reči, vašeg predmeta koji vama nisu bitni. Na primer, Vi se bavite popravkom automobila, ali ne radite poliranje. Tema je slična vašoj, vezana je za automobile, ali usluga je potpuno drugačija.

A5. (BESPLATNI TEKST) Kreiranje izgleda članka

Sada kada smo shvatili da će biti zanimljivo širokoj publici i prikupili semantiku o vašoj temi, vreme je da krenete u kreiranje izgleda članka (teksta). Stvaranje izgleda uključuje osnovna tri koraka.

5.1 Glavna tema. Pišite u samoj temi o popravci automobila, zamkama u opravci automobila, kao i o uputstvima za popravku (karoserija, felne, menjač automobila i još mnogo toga).
5.2 Teme drugog nivoa. Ovde detaljnije pišite o popravkama automobila i o tome ko može da vam pomogne u opravci i kako da potencijalni korisnici Vaših usluga shvate da je već „vreme za opravku“.
5.3 Na trećem nivou možete razgovarati o cenama opravke automobila, opravdati svoje cene za taj tip usluge i pozvati čitaoce da koriste Vašu uslugu.

Obavezno tokom pisanja članka ili teksta, morate da unesete ključne reči u tekst kako bi roboti razumeli o čemu se radi u vašem članku. Postoje dva načina da se to postigne:

* Prvo, napišite članak u slobodnom obliku, a tek onda ubacite ključne reči koje nedostaju, ukoliko se uklapaju u značenje. Ovo treba da se vrši ravnomerno po celom delu članka.
* Druga opcija je da detaljno preradite sve odeljke članka i sastavite ih u gotov članak.

A6. (BESPLATNI TEKST) Optimizacija članka (teksta)

Već smo uradili veći deo posla posla. Skupilii smo semantiku, grupisali je, filtrirali i već napisali naš tekst. Vreme je da otpočnemo sa optimizacijom. Ovaj korak se ne može zanemariti, jer neoptimizirani tekst ima malo šansi da dođe do vrha, čak i ako je koristan i odlično napisan.

Optimizovane tekst opcije:

– Broj znakova. Za različite sisteme je različito. Korisni članak za Google je članak sa 700 znakova, a za Yandex oko 3.000 . Tek sa ovim minimalnim vrednostima, roboti za pretragu počinju da shvatataju Vaš tekst kao koristan tekst.
– Članak se mora pridržavati strukture. To su naslovi, rečenice, odlomci, popisi, citati, podebljani naglasci, fusnote, linkovi i slike, kao i video zapisi.
– Prisustvo glavnog zaglavlja (H1). Svaki članak započinje naslovom. I tačno H1 je u svakom tekstu. Zbog toga preporučujemo da upravo tu uključite najpopularnije svoje ključne reči. Takođe preporučujemo da koristite samo jedan naslov tipa H1.
– Podnaslovi H2-H6. Ako imate obiman članak, tada ga trebate podeliti u skladu sa njegovim značenjem radi lakšeg upoznavanja robota za pretragu i lakše navigacije za korisnike. Što više informacija unesete u članak, to može biti i više nivoa gneždenja. Ne zaboravite da u tekst naslova stavite ključne reči.
– Prisustvo odlomaka i rečenica. Mnogo je prijatnije čitati strukturirani tekst, podeljen po smislu u odlomke. I ne zloupotrebljavajte preduge i prekratke rečenice. Podelite složene rečenice na nekoliko jednostavnih rečenica, kako bi i ljudima i pretraživačima bila jasna. Za odlomke se mogu razlikovati sledeći kriterijumi: veličina paragrafa – 1500 znakova (ovo je oko 200-250 reči ili 8 rečenica).
– Gustina ključnih reči po paragrafu. Preporuka –  na 300 reči ide 4 ponavljanja ključnih reči (maksimalno 6).
– Najava i zaključak. Na početku svog članka pošaljite nekoliko predloga. Naše informaciono polje je prepuno i danas čitaoci najčešće će pročitati tekst samo u prvim paragrafima. Slično je i sa zaključkom. Preporučujemo da ovde uključite glavne ideje članka kako biste saželi ono što je napisano.

A7. (BESPLATNI TEKST) Verifikacija članka (teksta)

I pošto ste sve to lepo napisali potrebno je da budu ispoštovani sledeći uslovi kako bi se Vaš napisan tekst popeo na vrh liste, odnopsno ušao u TOP 10 na listama pretraživača.

– UNIKALNOST TEKSTA

– SPAMING TEKSTA

– MUČNINA ČITANJA TEKSTA

– RAZVODNJENOST TEKSTA

– KLIŠE TEKSTA


*** Unikalnost teksta
Ovaj parametar pokazuje na to sa koliko je autorskog prava napisan vaš seo tekst. Činjenica je da je Vaš tekst jedinstven jedan je od glavnih parametara pomoću kojeg pretraživač identifikuje Vaš napisan tekst u visokokvalitetne materijale. Provera ovog parametra može se izvršiti pomoću posebne usluge – Tekt.ru (https://text.ru/). Ukoliko Vaš napisan tekst ima vrednost parametra od 90% ili više on se smatra jedinstvenim, unikalnim tekstom.

Imajte na umu da ova usluga i slične usluge ovog tipa, ne mogu uvek da rade ispravno. Oni mogu izdvojiti samo reči (koje se često koriste u tekstovima) kako bi preuzele plagijat i ne primećuju čitave kopirane delove teksta. Ali to se događa izuzetno retko.

*** Spaming teksta
Tu spada prevelika količina ključnih fraza i reči u tekstu. Prema ovom kriterijumu, pretraživač klasifikuje sadržaj u kategoriju “neželjenih tekstova”. Treba napomenuti da je dovođenje na nulu spaming teksta ovde praktično nemoguće. To se javlja zbog toga što je vaš zadatak da u tekst unesete ključne reči kako biste bili pronađeni na pretraživačima. Ali, morate znati meru do koje granice trebate da upotrebljavate ključne reči. U idealnom slučaju, tekst treba da ima prosečan nivo neželjenog teksta od 30-60%. U suprotnom slučaju pretraživači mogu uvesti sankcije za Vaše tekstove na sajtu. Ista usluga Tekt.ru (https://text.ru/) može Vam pomoći u proveri ovog parametra u tekstu (koeficijent spaming teksta).

*** Mučnina čitanja teksta
Mučnina čitanja teksta – učestalost upotrebljenih reči u tekstu. Mučnina čitanja teksta, uzima u obzir učestalost ponavljanja ne samo konkretne reči, već i svih reči koje su njoj slične. Stručnjaci razlikuju dvije podvrste u ovom parametru: klasičnu mučninu čitanja teksta i akademsku mučninu čitanja teksta.

– Klasična mučnina čitanja teksta – jednaka je kvadratnom korenu broja ponavljanja reči ili fraza. Ako se bilo koja riječ pojavi na stranici 25 puta, tada će mučnina biti tačno 5. Ova vrijednost je unutar normalnog raspona ako je cijeli tekst bez razmaka najmanje dužine 8-10 hiljade znakova.

– Akademska mučnina čitanja teksta – ovde je u pitanju proporcija. Pretpostavimo da u tekstu imamo 600 reči (100%), a broj ponavljanja je 18 puta (Ks%). Tada će proporcija imati ovaj oblik: 18 * 100/600 = 3%. Drugim rečima, ova vrsta mučnine čitanja teksta je direktan pokazatelj procenta određene reči u tekstu.


*** Razvodnjenost teksta
To je odnos beznačajnih reči i ukupnog broja reči u tekstu. To se naziva razvodnjenost teme. Tekstovi sa razvodnjenom temom su veoma teške za promociju zbog nedostatka korisnosti. Kada je materijal ispunjen zaustavnim rečima kao što su „i“, „zato“, „ovo“ i drugim, pretraživači namerno podcenjuju vaš tekst u pozicioniranju u rezultatima pretrage. Ali, nemojte ni u ovome da preterujete i da isključite sve zaustavne reči. Mali sadržaj razvodnjenosti teme, treba na ovaj ili onaj način biti prisutan u tekstu, kako ne bi ispao suv i nezanimljiv.

Provera sadržaja razvodnjenosti teksta može se izvršiti u servisima kao što je Tekt.ru (https://text.ru/) .


*** Kliše teksta
Ovo su gotovi delovi teksta koji se jednostavno ubacuju u tekst. Ove reči i izrazi koče proces čitanja i u velikoj meri smanjuju sadržaj informacija. Kompanije koje ih nesvesno uključuju na svoje veb lokacije zloupotrebljavaju sve vrste klišea u pisanju teksta. Da li ste na primer, naišli na izraze kao što su: „Mi koristimo najsavremeniju tehnologiju“, „Naš kvalitet je na najvišem nivou“ „Naši proizvodi su najbolji“ ? U ovim izrazima nema specifičnosti, već samo opšte informacije koje koriste veliki broj firmi. Ovde se mora i može proveriti – Glavred: provera klišea i odstraniti sve nepotrebne klišee iz teksta.

Ne žurite sa objavljivanjem gotovih članaka na web lokaciji ili stranici na društvenim mrežama, već ih prvo proverite da li ispunjavaju kriterijume koje smo gore naveli.

Svi besplatni servisi – besplatni tekst

1. Besplatni poddomen

Vaš sajt (prezentacija) biče prikazana kako na ovoj naslovnoj stranici besplatnioglasi.rs tako i na posebno napravljenom poddomenu. To sve Vam omogućava da Vaša postavljena prezentacija bude primećena od velikikog broja zainteresovanih za Vaš proizvod ili uslugu koju nudite. Naravno to sve se odražava i na broj poseta prezentacije koju ste napravili. Na samoj prezentaciji postavljamo i mogućnost da zainetresovani mogu da pronađu Vašu prezentaciju i preko društvenih mreža. Sami možete da izaberete ka kojim društvenim mrežama će voditi ka Vašoj prezentaciji.

2. Besplatni logo

Radimo dizajn za Vaš logo i ujedno zajedno biramo podlogu (temu) gde će se nalaziti vaša prezentacija za proizvod ili uslugu. Ukoliko nemate svoj logo preko našeg grafičkog redaktora Vama ćemo dati predloge izgleda i postavićemo logo, kako na samoj prezentaciji, tako i na proizvodima koje nudite. Time pojačavate prepoznatljivost Vaše firme i samog brenda koga zastupate. Osim toga na samoj prezentaciji koja može imati više stranica u saradnji sa Vama zajedno biramo odgovarajuću temu koja Vama odgovara.

3. Besplatni tekst

Vi samostalno pišete svoj tekst za prezentaviju proizvoda ili usluge koju nudite, a mi ćemo ga prilagoditi tako da bude dobro SEO optimiziran. Pisanje teksta spada u deo SEO optimizacije i u tu svrhu poslaćemo Vam niz početnih smernica koje trebate da ispunite da bi Vaš tekst bio optimiziran i prihvaćen od najvećih svetskih pretraživača i dobro rangiran. U SEO optimizaciju osim teksta, spada i optimizacija fotografija, koje ćemo prilagoditi za prikaz na Vašoj prezentaciji (optimiziramo fotografije, kako bi sama WEB stranica mogla jednostavno i brzo da se učita i otvori).

4. Besplatni SEO

Ceo sajt a posebno naslovna strana mora biti SEO usklađena i optimizirana kako bi drugi zainteresovani mogli da vide šta to Vi nudite. U tu svrhu, koristimo programe za optimizaciju gde je optimizacija stranica prikazana na skali od 0-100. U rad, puštamo samo one stranice koje su ocenjene sa koeficijentom od i preko 80, što ukazuje da je sama stranica dobro optimizirana. Ukoliko ne zadovoljava ovaj uslov tekst i fotografije vraćamo Vama na doradu ili mi sami dorađujemo jer neoptimizirane stranice ne prikazujemo na ovom sajtu.

5. Besplatni brojač

Na Vašoj web stranici postavljamo Yandex brojač, koji vam omogućuje da imate uvid u posećenost svoje prezentacije. Web brojač je idealno sredstvo pomoću koga ćete imati u svakom momentu tačno stanje posećenosti Vaše WEB lokacije i pomoću koga možete lako da planirate dalja dejstva u vezi sa popularizacijom prezentacije. Najveću pomoć besplatni brojač će Vam pružiti kada otpočne kampanja i masovni pregled Vaših stranica jer tu ćete moći da za svaki dan utvrdite koji je način oglašavanja za Vas najplodonosniji i koji tip marketinga će te koristiti.

6. Besplatna verifikacija

Vašu postavljenu prezentaciju prijavljujemo na najveće svetske pretraživače: Google, Yahoo (Bing), Yandex i dr. Osim na tim pretraživačima postavljena prezentacija će se pojaviti i na nizu manjih lokalnih pretraživaća. Samo prijavljivanje na najveće svetske pretraživače spada u deo SEO optimizacije jer samo tako potpuno besplatno primaćete veliki broj posetioca potpuno besplatno. Zato je potrebno dobro optimizirati prezentaciju kako bi sama prezentacija bila dobro rangirana na pretraživačima.

7. Besplatni katalog

Posle izrade prezentacije istu prijavljujemo u najvćim srpsko-hrvatskim jezičnim katalozima, za veći br. posetioca. Veliki broj posetioca vama će stizati preko društvenih mreža kao i sa sajtova koji dozvoljavaju upise u svoj katalog. Zainteresovani posetioci mogu dakle Vašu prezentaciju pronaći i na drugom sajtu gde je postavljen direktnii link ka Vašem sajtu. Baš iz tog razloga postavljenu prezentaciju publikujemo i u katalozima drugih oglašivača i ostvarujemo dobre “bele” veze, a što u krajnjoj liniji utiče i na samu vidljivost i posećenost Vaše prezentacije.

8. Besplatna zajednica

Mi Vam omogućavamo da možete lako da komunicirate preko facebook zajednice,…. ujedno za Vas pravimo i facebook stranice. Najpre otvaramo facebook stranice i publikujemo Vašu novu prezentaciju kako bi bila vidljiva velikom broju korisnika. Kada ovu publikaciju završimo onda idemo na formiranje facebook zajednice, i nju ostavljamo slobodnu (otvorenu) kako bi svi zainteresovani za Vaš proizvod ili uslugu mogli da se pridruže ovoj zajednici. Preko ove facebook zajednice, Vi ste u mogućnosti da neposredno komunicirate sa kupcima Vaših proizvoda ili usluga.

Provera teksta (BESPLATNI TEKST)

Ispod pružamo nekoliko dokazanih usluga za proveru teksta:

https://content-watch.ru/text/

https://www.etxt.ru/antiplagiat/

https://antiplagius.ru

Rezime (BESPLATNI TEKST)

Pokušali smo da Vam u ovom tekstu ukažemo na neke osnovne greške koje se prave u vezi sa ispisivanjem teksta i njegove promocije na sajtu. Učinite to da Vaš napisani tekst bude takav da Vaša web lokacija bude prijatan i lep prizor u očima Vaših potencijalnih kupaca kao i da bude lako čitljiv za pretraživače. Sve ovo što smo gore napisali možemo kao rezime staviti u nekoliko osnovnih crta:

– Pišite članke koje se obraćaju ljudima, a ne stvarima.
– Dodjte ključnih reči kako bi ljudi mogli da Vas lakše pronađu, a to svakako ne treba biti sam i jedinstveni cilj.
– Pridržavajte se plana pisanja iz ovog našeg članka. Svaka stavka u njoj je veoma bitna.
– Faze prikupljanja i filtriranja su važne faze u pripremi semantike teksta, kao i za njegovu promociju. Svakako morate prikupiti sve ključne reči (ili barem većinu njih) koji opisuju vaš proizvod ili uslugu. A onda treba da izbacite višak.
– Isto se odnosi na takve vrste pitanja kao što su transakcijski, informativni i navigacioni. Bilo koja od ovih vrsta može vam donijeti kupce. Samo morate shvatiti koji od njih treba koristiti.
– Identificirajte svoje glavne i sporedne teme za članak. Pišite tekstove otkrivajući svoju temu i obavezno podteme što je detaljnije moguće.
– Obratite pažnju na optimizaciju Vašeg napisanog materijala (unikalnost teksta, mučnina čitanja teksta, razvodnjenost teme i drugo).
Proverite tekstove koristeći posebne usluge sa sajtova koje smo mi naveli. Većina tih usluga je u potpunosti besplatna i ne oduzima puno vremena.

Oglas na facebook
Oglas na Odnoklassniki
Oglas na VK
POSTAVITE SVOJ OGLAS POTPUNO BESPLATNO

By Vladan

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru