BESPLATNO OGLAŠAVANJE

BESPLATNO OGLAŠAVANJE – BESPLATNI OGLAS. Ovde možete videti sve servise koje možete potpuno besplatno iskoristiti i napraviti tako da vaša prezentacija bude kvalitetno napravljena i u skladu sa SEO standardima.

“BESPLATNO OGLAŠAVANJE nudi, potpuno besplatno i više od pukog postavljanja besplatnog oglasa – Mi nudimo SEO optimiziranu WEB prezentaciju vidljivu velikom broju potencijalno zainteresovanih za Vaše proizvode ili Vaše usluge !!!”

Vaše je samo da pripremite tekstove i fotografije za prezentaciju. Mi ćemo učiniti sve da Vam pomognemo da vaš sajt bude dopadljiv i lep. Ujedno, sajt će biti i dobro SEO optimiziran. Optimizacija je važna kako bi lakše mogli da prodate proizvod ili uslugu koju nudite.

Oglašavanjem i prezentacijom na ovim stranicama “BESPLATNO OGLAŠAVANJE Vi dobijate:

 • obezbeđeno mesto za vašu prezentaciju
 • obezbeđenu dobru SEO optimizaciju prezentacije
 • vidljivost prezentacije na svim većim pretraživačima
 • obezbeđenu postavku brojača (preko kog možete znati kolika je posećenost vaše prezentacije)
 • obezbeđenu postavku vaše prezentacije u katalozima
U okviru programa “BESPLATNO OGLAŠAVANJE besplatno dobijate svoje mesto za WEB prezentaciju. Vaš podomen imaće formu (vaš naziv).besplatnioglas.rs i biće vidljiva posle naše optimizacije. Vaša prezentacija u svemu ima karakteristike samostalnog sajta. Prezentacija koju vi postavite, biće vidljiva ne samo na vašoj stranici, već i na početnoj stranici ovog sajta – besplatnioglas.rs i time imati povećanu vidljivost.
1. BESPLATNO OGLAŠAVANJE – BESPLATNI PODDOMEN
 • prezentacija sa istim funkcijama kao domen
 • sigurna web prezentacija
 • vreme oglašavanja nije ograničeno
 • prezentacija i na naslovnoj stranici ovog sajta

Prvo – besplatni poddomen

2. Drugo – besplatni logo
Ukoliko nemate svoj logo, recite i naša ekipa će za Vas besplatno dizajnirati dopadljiv logo. I ne samo to, za Vas ćemo izabrati “temu” i predložiti kako bi mogao da izgleda Vaša prezentacija. Odaberite onu temu koja se Vama dopada, pošaljite nam tekstove i fotografije i ne brinite, sve će biti grafički obrađeno tako da se logo tekstovi i fotografije uklapaju i zajedno čine celinu. Takodobijate dopadljivu prezentaciju za proizvod ili uslugu koju nudite.
2. BESPLATNO OGLAŠAVANJE – BESPLATNI LOGO
 • besplatna izrada loga firme ili oglasa
 • slobodni izbor teme za prezentaciju
3. Treće – besplatni tekst
Tekstovi, kao i fotografije na sajtu besplatno oglašavanje, moraju biti korektno ispisani kako bi potencijalnim kupcima vaših proizvoda sve odmah bilo jasno. Besplatno prepravljamo Vaše tekstove na prezentaciji, koji moraju biti optimizirani. To isto važi i za fotografije koje takođe moraju biti u skladu sa SEO optimizacijom i omogućiti da se prezentacija brzo “otvara”. Ukoliko ovo bude ispoštovano obezbeđuju se svi uslovi da veliki broj zainteresovanih vidi Vašu prezentaciju roba ili usluga.
3. BESPLATNO OGLAŠAVANJE – BESPLATNI TEKST
 • optimizacija tekstova
 • optimizacija fotografija
4. Četvrto – besplatni SEO
Vršimo niz postupaka kako bi Vaša prezentacija u okviru sajta besplatno oglašavanje, bila SEO optimizirana. Poslaćemo Vam osnovne smernice koje trebate ispoštovati u pogledu pisanja teksta kako bi Vaša prezentacija bila na najbolji način predstavljena i opublikovana. Vršimo SEO optimizaciju svih stranica koje Vi nama pošaljete sa osnovnim smernicama kojih bi trebalo da se pridržavate u pravljenu web stranica Vaše prezentacije.
4. BESPLATNO OGLAŠAVANJE – BESPLATNI SEO
 • optimizacija web stranica
5. Peto – besplatni brojač
Na Vašoj prezentaciji ugrađujemo brojač posetilaca da u svakom momentu možete videti njihov broj. Na osnovu toga možete videti da li je prezentacija dobro napravljena ili da li treba što to korigovati. Brojač posetioca je sa pretraživača Yandex, pouzdan je i u svakom momentu može Vam dati pravi i realni prikaz posećenosti Vaše prezentacije. Brojač postavljamo, pošto prezentaciju prethodno prijavimo na Yandex web pretraživaču.
5. BESPLATNO OGLAŠAVANJE – BESPLATNI BROJAČ
 • ugradnja yandex brijčanika posećenosti sajta
6. Šesto – besplatna verifikacija
Vaša prezentacija na sajtu “BESPLATNO OGLAŠAVANJE biće prijavljena na svim važnijim WEB pretraživačima. To su prvenstveno nama poznati pretraživači kao što su Google, Yandex, ili Yahoo (Bing). I ne samo ovi glavnim velikim pretraživačima, već će Vaša prezentacija biti prijavljena i na mnogim drugim manjim regionalnim pretraživačima. Ttako će biti u potpunosti ispoštovan početni uslov da Vaša postavljena prezentacija bude 100% vidljiva.
6. BESPLATNO OGLAŠAVANJE – BESPLATNA VERIFIKACIJA
 • besplatno verifikujemo prezentaciju na GOOGLE
 • besplatno verifikujemo prezentaciju na YANDEX
 • besplatno verifikujemo prezentaciju na YAHOO (BING)
 • besplatno verifikujemo prezentaciju na druge pretraživače
7. Sedmo – besplatni katalog
Prezentaciju upisujemo u kataloge kako bi veći broj zainteresovanih mogao da Vas vidi. Upisivanje Vaše prezentacije u kataloge na drugim sajtovima može Vam omogućiti da svakoga dana dobijete besplatnu prezentaciju na Vašeg sajta (prezentacije). Tako ste se obezbedili da će Vaša prezentacija biti dobro opublikovana i prestavljena stabilnom broju svakodnevnih postelaca gde će se naći dovoljan broj za kupovinu Vašeg proizvoda ili usluge.
7. BESPLATNO OGLAŠAVANJE – BESPLATNI KATALOG
 • besplatno za Vas upisujemo prezentaciju u oglasnike i kataloge
8. Osmo – besplatna zajednica
Po Vašoj potrebi naš tim “BESPLATNO OGLAŠAVANJE pravi grupe na Facebook-u kako bi proizvod ili usluga bili vidljivi. Otvaranjem slobodne grupe Vama omogućuje neposredniji kontakt sa svim zainteresovanim. Proizvod i usluga koju Vi nudite, biće tako vidljiviji velikom broju zainteresovanih i preko otvorene grupe ste u mogučnosti da vi samostalno vodite prodaju svojih proizvoda kao i da ponudite usluge.
8. BESPLATNO OGLAŠAVANJE – BESPLATNA ZAJEDNICA
 • besplatno otvaramo facebook grupu za promociju promovisanih proizvoda ili usluge
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru