Glodalice za metal – AMTOOLS Niš – BESPLATNI OGLAS

Glodalice za metal vrše postupke obrade ravnih površina, kontura, žljebova ili nekih posebnih i složenih oblika.

Prilikom glodanja javljaju se dva oblika kretanja i to:

 • Glavno (obrtno kretanje alata, koje karatkeriše brzina rezanja m/min) i
 • Pomoćno (pravolinijsko kretanje predmeta obrade ili alata, gde takođe karakteriše brzina pomoćnog kretanja mm/min, ali i korakom po zubu i korakom mm/rpm)

Pri mašinskoj obradi glodanjem glavne operacije su:

Glodalice se prema načinu upravljanja mogu podeliti u tri osnovne kategorije i to:

 • Ručno upravljane,
 • Kompjutersko upravljane (poznatije i kao CNC – Computer Numerical Control) i
 • Automatske glodalice.

Glodalice karakterišu mehanički i upravljački sistem.

Savremene mašinske radionice kao i mašinska industrija, zahtevaju visoke kvalitete obrađenih površina i poštovanje strogih pravila preciznosti.

Numeričko ili programsko upravljanje mašinama je kontrolisanje rada mašine po programu u alfa numeričkom kodu. Ovaj kod sadrži komande zapisane u CNC programskom jeziku. Komande upisane u ovom programskom jeziku, nosioc su informacije po kojima CNC mašina vrši proces obrade. U kodu se definišu:

 • geometrijski,
 • tehnološki,
 • pomoćni i dr…

parametri obrade.

Ručno programiranje vrši se direktnim unosom koda u memoriju mašine. Pisanje koda može se vršiti na upravljačkoj jedinici mašine ili na eksternom računaru.

Mašinski CAD/CAM sistemi su specijalizovani softveri kod kojih se pisanje koda vrši eksportovanjem koda prema zadatim redosledom obradnih operacija, da bi se naknadno kod uneo u upravljačku jedinicu mašine.

Agromarket d.o.o Niš mašinska radionica poseduje veliki broj univerzalnih i CNC glodalica.  

AMTOOLS CNC Glodalice karakteriše:

 • visoka proizvodnost,
 • tačnost obrade,
 • malo pripremno, pomoćno i glavno vreme obrade,
 • visok stepen iskorišćenja,
 • visoka tačnost,
 • uštena, ekonomičnost i bezbednost.

Električni deo AMTOOLS glodalica sastvljen je od kvalitetnih uvoznih komponenti (Siemens i Schneider). Upravljački sistem je provereni Siemens 840D, dok su za kretanje osa zadužena Siemens servo elektronika i Royal mehaničke komponente.

Mi nudimo glodalice malih, srednjih i velikih dimenzija.

U zavisnosti od vaših potreba nudimo i CNC glodalice sa 3 ili 4 obradne ose.

U AMTOOLS Niš možete kupiti CNC mašinu i licencirani CAD/CAM uz koji dobijate originalni post procesor, urađen isključivo za naše mašine.

Source link


Source link

Možda vam se svidi

More From Author

+ There are no comments

Add yours