KORISNIČKI SERVIS – Tim komerc ALATI PRIBOR OPREMA – BESPLATNI OGLAS

Izjava o zaštiti privatnosti podataka:
Privredno društvo “Tim komerc” obavezuje se da će  čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima
i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge
Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za
marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla
Svi zaposleni u preduzeću   Tim komerc (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela  zaštite privatnosti
Cene proizvoda
Sve cene na sajtu su sa uračunatim PDV – om. Tim komerc doo  ima pravo da otkaže poručenu robu uz slanje e – maila ili obaveštenje telefonom poručiocu, ukoliko je došlo do promene cene, nestanka robe na zalihama ili grube greške u ceni ili karakteristikama proizvoda prilikom unosa proizvoda.
TIMKOMERC.RS zadržava pravo da bez najave promeni podatke i tekstove na svakoj strani i kod svakoga proizvoda, a u cilju bolje obaveštenosti naših članova i potrošača.
Sav sadržaj na ovom sajtu a naročito tekstovi, fotografije, video materijal, je vlasništvo Timkomerc.rs , i kao takav podleže zaštiti autorskih prava. Fotografije proizvoda su delimično preuzete sa sajtova proizvođača, kao i informacije o proizvodima.
SAOBRAZNOST I GARANCIJA – POSTUPAK PRILIKOM KVARA PROIZVODA
Tim komerc doo Beograd, kao distributer robe, prenosi garanciju proizvođača-uvoznika da je roba spremna da bude upotrebljena u planiranoj svrsi i da će ispravno funkcionisati u garantnom roku ako se upotrebljava prema priloženom upustvu za upotrebu.
U slučaju kvara proizvoda, da bi se što pre otklonila nesaobraznost, najbolje je da se odmah obratite ovlašćenom servisu (telefoni i adresa se nalaze na izjavi o saobraznosti-garanciji) i pošaljete ili odnesete uređaj na popravku. Nikako nemojte uređaj koji je u još u garantnom roku sami pokušavati da popravljate ili odnesete na popravku u servis koji nije ovlašćen. Ovlašćeni servisi poseduju sopstvena pravila rada koja su navedena u garanciji ili izjavi o saobraznosti. Ukoliko i pored svega imate problem sa servisom, slobodno nam se obratite, kako bi što pre rešili problem
Uz kupljenu robu dobijate račun sa svim zakonski propisanim elementima, koji glasi na Vaše ime i prezime, kao i svu prateću dokumentaciju, ako proizvod to zahteva ( garancija-saobraznost, uputstvo za upotrebu itd )
Ovi postupci su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ( Sl. Glasnik RS br. 62/2014 )
Garancija ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. Tim komerc doo Beograd, kao distributer robe, prenosi garanciju proizvođača-uvoznika da je roba spremna da bude upotrebljena u planiranoj svrsi i da će ispravno funkcionisati u garantnom roku ako se upotrebljava prema priloženom upustvu za upotrebu.
Tim komerc ne vrši instalaciju i montažu robe (alata, opreme i uređaja) na adresi kupca i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže
ODUSTANAK OD KUPOVINE
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem on-line porudžbine, potpisivanjem izjave o odustanku (nalazi se na zadnjoj strani računa ). Izjava o odustanku biće blagovremena ako je poslata u roku od 14 dana, (bez navođenja razloga I dodatnih troškova) od dana prijema robe.
Potrošač je dužan da robu vrati u ispravnom stanju, sa svom pratećom dokumentacijom trgovcu o sopstvenom trošku. Proizvod mora biti bez bilo kakvih fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe .
Troškove transporta pri vraćanju robe snosi kupac.Posle 14 dana od dana prijema TIM KOMERC doo nije u obavezi  da vrati novac ili zameni robu.
Uz svaki kupljen artikal Tim komerc doo šalje obrazac za odustajanje od kupovine

OBRAZAC.jpg

U nastavku … upoznajte se sa Pravilnikom o zaštiti potrošača i načinu i postupku rešavanja reklamacija
Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013), Tim komerc d.o.o. „ d.o.o. sa sedištem u Beogradu, ul.Poručnika Spasića i Mašere 24  /ogranak internet prodaje ul. Paunova br.8/ donosi :
PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA I NAČINU I POSTUPKU REŠAVANJA REKLAMACIJA
Ovim pravilnikom uređuju se način i postupak rešavanja reklamancija potrošača na nedostatke prodatog proizvoda kupljenih na sajtu www.timkomerc.rs (u daljem tekstu TRGOVAC)
 
I OPŠTE ODREDBE
Član.1
Trgovac prodaje robu putem internet sajta www.TIMKOMERC.RS , potrošačima na način da vodi računa o pravu potrošača na zaštitu i da prodaju obezbedi pod jednakim uslovima na tržištu za sve potrošače.
Član.2
Trgovac prilikom prodaje robe ne sme vršiti diskriminaciju potrošača na neki od načina predviđenih odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Član 3.
Tim komerc doo Beograd, kao distributer robe, prenosi garanciju proizvođača-uvoznika da je roba spremna da bude upotrebljena u planiranoj svrsi i da će ispravno funkcionisati u garantnom roku ako se upotrebljava prema priloženom upustvu za upotrebu.
 
II PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA
Član 4
Potrošač u smislu ovog Pravilnika koji uživa pravo na zaštitu i koji ima pravo na reklamaciju jeste svako fizičko lice koje kupuje robu za lične potrebe ili potrebe svog domaćinstva, a pod uslovima i rokovima propisanim odgovarajućim Zakonom kao i ovim Pravilnikom
 Član 5.
Potrošač ima pravo da kod prodaje robe na daljinu, vrši kupovinu robe da bi zadovoljio osnovne potrebe,ima pravo na bezbednost; pravo na pravnu sigurnost i zaštitu, pravo na obaveštenost – raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe; pravo na informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži informaciju o vrsti robe koju prodaje, osnovnim osobinama robe, pravo na izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju, na način regulisan ovim pravilnikom i zakonskim propisima.
Član 6.
Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima.
Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da dostavi račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini.
Član 7.
Potrošač nema pravo na reklamciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako nema dokaz (račun, garanciju, izjavu o saobraznosti, upisan serijski broj na garanciji ako postoji mesto za to) da je proizvod kupljen na sajtovima gore navedenim.
Član 8.
Potrošač ima pravo da od trgovca dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim obeležjima robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaća po osnovu nesaobraznosti robe, kao i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti potrošača i propisima koji uredjuju trgovinu.
Član 9.
Obaveza trgovca je da potrošaču za kupljenu robu izda račun sa svim propisanim elementima.Potrošač-kupac od trgovca dobija račun na Ime I prezime  (ukoliko je robu naručio preko sajta , telefonom ili emailom) odnosno izvršio plaćanje prilikom preuzimanja (dostave) robe.
( U skladu sa Uredbom, lica koja obavljaju delatnost iz grupe delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta) nisu dužna da promet ostvaren u okviru navedene delatnosti evidentiraju preko fiskalne kase.
Ovaj stav potvrđen je i Mišljenjem Ministarstva finansija br. 430-00-208/2011-04 od 29.04.2011. god.
Ukoliko je kupac registrovano pravno lice, plaćanje će izvršiti preko tekućeg računa a na osnovu predračuna odnosno računa  izdatog od strane  trgovca –Tim komerc doo Beograd
 
III OBAVEZE TRGOVCA
Član 10.
Trgovac vrši prodaju robe poštujući odredbe zakonskih propisa koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost potrošača, kao i da vrši prodaju na način da se zaštite ekonomski interesi potrošača.
Član 11.
Trgovac prodaju ne sme uslovljavati na način da prodaju jedne vrste robe veže prodajom druge vrste robe.
Član 12.
Trgovac ne sme obmanjivati potrošače na način da daje netačne, nepotpune, neosnovane, nejasne ili dvosmislene informacije ili prećutkivati podatke o stvarnim svojstvima i kakrakteristikama robe.
 
IV POSTUPAK REKLAMACIJE
Član 13.
 U slučaju kvara proizvoda, da bi se što pre otklonila nesaobraznost, najbolje je da se odmah obratite ovlašćenom servisu (telefoni i adresa se nalaze na izjavi o saobraznosti-garanciji) i pošaljete ili odnesete uređaj na popravku. Nikako nemojte uređaj koji je u još u garantnom roku sami pokušavati da popravljate ili odnesete na popravku u servis koji nije ovlašćen. Ovlašćeni servisi poseduju sopstvena pravila rada koja su navedena u garanciji ili izjavi o saobraznosti. Ukoliko i pored svega imate problem sa servisom, slobodno nam se obratite, kako bi što pre rešili problem
Potrošač reklamaciju može izvršiti usmeno telefonom, pisanim putem, elektronskim putem isključivo uz dostavu računa o kupljenj robi, ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, garancija, izjava o saobraznosti i dr.)
Trgovac je dužan da potrošaču izda reklamacioni list kojim će potvrditi prijem reklamacije, Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju pisanim ili elektronskim putem. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana
Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija.
Član 14.
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem on-line porudžbine, potpisivanjem izjave o odustanku ( nalazi se na zadnjoj strani računa ). Izjava o odustanku biće blagovremena ako je poslata u roku od 14 dana, (bez navođenja razloga I dodatnih troškova) od dana prijema robe.
Potrošač je dužan da robu vrati u ispravnom stanju, sa svom pratećom dokumentacijom trgovcu o sopstvenom trošku. Proizvod mora biti bez bilo kakvih fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe .
Troškove transporta pri vraćanju robe snosi kupac.Posle 14 dana od dana prijema TIM KOMERC doo nije u obavezi  da vrati novac ili zameni robu.
Uz  svaki kupljen artikal Tim komerc doo šalje obrazac za odustajanje od kupovine.
Trgovac je dužan da vodi evidenciju za sve reklamacije.
Član 15.
Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl.
Član 16
Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda ili nepravilno održavanje robe.
 
V- PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 17.
Potrošač  ima mogućnosti da na sajtu pre kupovine pročita Prava I Obaveze potrošača, gde je detaljno opisano vodjenje i rešavanje reklamacije, kao I ovaj pravilnik.
Na sve što nije posebno regulisano ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati relevantne odrdbe Zakon o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.
Član 18.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom njegovog donošenja.
 
                    U Beogradu , 15.03.2015

                                                                                                                                               Tim komerc doo

                                                                                                                                                     Beograd

                                                                                                                                                     Odgovorno lice

                                                                                                                                                Tatjana Jurić Cvetković

Source link

Možda vam se svidi

More From Author

+ There are no comments

Add yours