NOVA KNJIGA: KABALA I SLOBODNO ZIDARSTVO – BESPLATNI OGLAS

Nova knjiga Nebojše Nikolića, ,,Kabala i Slobodno zidarstvo – spojiti se s Bogom“, uskoro u prodaji.

Ni posle preko 50000 napisanih tekstova i knjiga ne može se sa sigurnošću reći razlog nastanka, vreme nastanka, niti ko su bili stvarni osnivači Slobodnog zidarstva. I dalje je to veliko polje istraživanja mnogih savremenih masonskih autora. Mudraci koji su osmislili masoneriju su ostali u senci, onako kako su pravi adepti činili od postanka sveta. Uvijeno u oblandu škole morala prikazane alegorijama, Slobodno zidarstvo je za one koji imaju oko da vide i uvo da čuju, nosilac i čuvar duhovnih pouka koje zaokupljaju čoveka od osvita vremena. Tu se kriju odgovori na pitanja ko sam, odakle dolazim i gde idem. Mali je procenat članova masonskog bratstva koji uopšte naslućuju suštinu, iako im je ona stalno pred očima.

Sa druge strane, legenda kaže da je Kabalu Bog predao Adamu i da je generacijama prenošena u najužim krugovima duhovnih velikana svake generacije. Iako se najčešće tumači kao mistična škola judaizma, Kabala je mnogo više od toga. Ona je spiritualno nasleđe celokupnog čovečanstva. Početkom dvadesetog veka, duhovni razvoj čoveka je ušao u poslednju fazu, fazu u kojoj je Kabala mogla da izađe na svetlost dana.

Mistično učenje masonerije potiče od hermetizma i Kabale. Ova knjiga je pisana kao uvodno štivo o Kabali kako za duhovne putnike u masoneriji, tako i za ljude van masonerije koji u sebi imaju tinjajuću duhovnu iskru. Daje smernice za dalje i dublje traganje svakome ko oseti potrebu za tim. Osnovne postulate slobodnog zidarstva knjiga objašnjava pomoću Kabale. O Bogu ili kako ga masoni zovu Velikom neimaru svih svetova, samospoznaji i samotransformaciji, strukturi duhovnih svetova i ljudske duše, Drvetu života, imenima Boga, hebrejskom alfabetu, duhovnom značenju bratske ljubavi i davanja, mističnom značenju govora i ćutanja, kralju Solomonu i jerusalimskim hramovima. Detaljno se objašnjava i ˝dobijanje Svetla˝, što je krajnji cilj celokupnog masonskog traganja.

Knjiga Kabala i slobodno zidarstvo, spojiti se s Bogom, nema nikakvih izvora u zapadnoj ili hermetičkoj Kabali, a posebno u Kabali kako su je tumačili pripadnici magijskih redova. Tek početkom dvadesetog veka, kada se Kabala otvorila ka svetu, počeli su da postaju dostupni rukopisi i knjige najstrože čuvani u privatnim jevrejskim kolekcijama i krugovima. Oni nisu bili pristupačni u vreme kada je zapadni čovek probao Kabalu da iskoristi za objašnjenje misterija hrišćanstva. Jedno je sigurno. U ovoj  knjizi se ne nalazi ništa što nije prošlo gusto sito najvećih priznatih jevrejskih autoriteta i poznavalaca Kabale, kao i najvećih mistika slobodnog zidarstva. Autor je sa pažnjom naučnog radnika vodio računa o svojim izvorima i navodima, što se iz bogatog spiska korišćene literature može videti.

Više detalja o knjizi na: KABALA I SLOBODNO ZIDARSTVO – Spojiti se s Bogom – Svetlost knjige


Source link

Možda vam se svidi

More From Author

+ There are no comments

Add yours